Nu är det dags för brf Gripen

etapp II.

Brf Gripen uppdelat i två etapper med 84 respektive 62 bostadsrätter. Den första etappen består av de två intilliggande huskropparna Vingen och Klaffen (mitt i illustrationen ovan) med totalt 84 bostäder. Försäljningen av Brf Gripen I pågår och ett fåtal lägenheter återstår.

I etapp II byggs nu de två huskropparna Nosen och Rodret. Namnen ger kvarteret en koppling till platsens historia, flyget och Örebro gamla flygfält som en gång i tiden låg just här.

De fyra huskropparna ligger samlade runt en grön innergård med ett växthus, odlingslotter och en pool samt bastu med omklädnad (byggs i etapp II).

Större karta >>>

Brf Gripen Etapp 2